logotype för ilveus
ledningssystem för kvalitet och miljö
separator
separator

Copyright © 2010 Ilvéus Konsult AB     |     Mail: ulric@ilveus.se     |     Tel: 073-96 00 557

Sex Sigma

Många företag och olika typer av organisationer bedriver någon form av förbättringsarbete för att utveckla sin verksamhet och därigenom öka sin kundnöjdhet avseende de tjänster eller varor som företagen levererar samt även i syfte att öka sin lönsamhet.
Ett verkningsfullt sätt att genomföra förbättringsarbete är att använda sig av Sex Sigma som ett förbättringsprogram.

Sex Sigma är ett strukturerat förbättringsprogram för att ständigt förbättra företagets processer och produkter. Sex Sigma bygger på en faktabaserad och analytisk problemlösning med hjälp av en väl strukturerad infrastruktur med väldefinierade roller, tydlig problemlösningsmetodik, verkningsfulla förbättringsverktyg och statistik analys.
Med hjälp av detta kan Sex Sigma metoden hjälpa till att lösa svåra och komplicerade problem.

Ilvéus har idag diplomerade Black Belts som kan hjälpa företag och organisationer med att införa ett förbättringsprogram baserat på Sex Sigma, eller att gå in som projektledare i olika typer av förbättringsprojekt.
Ilvéus har utbildning i och tillgång till mjukvaran Minitab 15, som är ett program för effektiva statistiska metoder och hjälpmedel för att få fram bättre och faktabaserade beslutsunderlag. Detta kan dels användas i olika Sex Sigma projekt eller som ett sätt att få fram bättre och säkrare beslutsunderlag för ledning och andra avdelningar inom företag och organisationer.

FÖRBÄTTRINGSARBETET I FEM FASER

Sex sigma process

 

 

EXEMPEL PÅ KONSULTTJÄNSTER SEX SIGMA

 

Planering, utveckling, införande av förbättringsprogram enligt Sex Sigma

streckad linje

Black Belt (Projektledare) vid förbättringsprojekt
streckad linje

Vara inhyrd Black Belt Resurs

streckad linje

Analys av data för bättre beslutsunderlag

streckad linje