logotype för ilveus
ledningssystem för kvalitet och miljö
separator
separator

Copyright © 2010 Ilvéus Konsult AB     |     Mail: ulric@ilveus.se     |     Tel: 073-96 00 557

Konsulttjänster

Idag ställs allt högre krav på både miljö- och kvalitetscertifiering – från leverantörer såväl som från kunder. Anledningarna härtill är flera. Många ser en certifiering som en konkurrensfördel och ett sätt att behålla och rekrytera rätt kompetens. Ett systematiskt förändringsarbete ökar emellertid inte bara trivseln inom ett företag, utan också lönsamheten.

Ilvéus åtar sig alla former av uppdrag, såsom uppbyggnad och underhåll av system för miljö- och kvalitetsledning eller stöd vid miljö- och kvalitetsrevisioner. Vi kan också gå in och bemanna posten som exempelvis miljöchef eller miljösamordnare på ditt företag. Vi hjälper också gärna till med en miljöutredning som ni sedan kan bygga ert miljöledningssystem på.

Vi arbetar idag ofta med elektroniska system och använder oss av National Netforms programvara för att effektivisera din kvalitets- och projekthantering, som vi anser är ett smidigt och fungerande verktyg för att visualisera sitt ledningssystem för kvalitet och miljö. Deras program innehåller en rad smarta lösningar för processkartläggning och visuella verksamhetssystem.

Se exempel på processkartläggningläs mer

EXEMPEL PÅ VÅRA KONSULTTJÄNSTER

 

Planering, utveckling, införande samt uppföljning och ständig förbättring av ledningssystem för kvalitet och miljö i företag enligt:
grön pilISO 9001:2008
grön pilISO/TS 16949:2009
grön pilISO 14001:2004


streckad linje

Utförande av interna kvalitets- och miljörevisioner

streckad linje

Projektledare vid korrigerande och förebyggande åtgärder
streckad linje

Vara inhyrd kvalitets och/eller miljöchef

streckad linje

IT-baserade verksamhetssystem inklusive dokumenthanteringssystem

streckad linje

Extern resurs i arbetet med PPAP, FMEA, APQP, MSA och SPC

streckad linje

Genomföra leverantörsbedömningar