Tolerans AB

 

Tolerans utvecklar och tillverkar avancerade häftsystem som exporteras till kunder i hela världen. Användarna är tidnings- och civiltryckerier som exempelvis The Daily Mail och The New York Times.

 

Ilvéus Consulting och Tolerans AB startade ett långsiktigt samarbete under 2006 där Ilvéus Consulting skulle utveckla och implementera ett helt mjukvarubaserat verksamhetssystem med målet att få det certifierat mot kvalitetsstandarden ISO9001:2000 under slutet av 2007.

Verksamhetssystemet reviderades och godkändes av Det Norske Veritas i September 2007.
Därefter har samarbetet fortsatt genom att Ilvéus Consulting arbetar som inhyrd kvalitetschef med uppgift att kontinuerligt underhålla och ständigt förbättra verksamhetssystemet.