Gas Turbine Efficiency AB

 

GTE utvecklar och tillverkar högtryckstvättsystem till gasturbiner som används inom flyg, marin, offshore och industri, med kunder som Siemens, Statoil, Pratt & Whitney och Rolls Royce.

 

Ilvéus Consulting och GTE etablerade under 2006 ett långsiktigt samarbete. En första milstolpe var utvecklingen och implementeringen av företagets verksamhetssystem mot ISO9001:2000. I oktober-06 genomförde GTE en godkänd certifieringsrevision, och erhöll sitt certifikat i november 2006.

Utmärkande för arbetet var:


• Kort genomföringstid (10 mån från start till certifikat)
• Helt mjukvarubaserad lösning
• Väl kundanpassat system med stor användarvänlighet