Företagsutveckling 2000 AB

 

Lars Hålén,  pers nr 510607-0195.  

Född på Södersjukhuset i Stockholm, uppväxt i Enskede.

Civilstånd                                      

Gift med Iréne Lindstrand Hålén sedan 1999.  Har vuxna barn, barnbarn och två toypudlar. Bor nära naturen i villa i Uttran söder om Stockholm.

Fritidsintressen                                                                           

Friluftsliv och båtliv i Stockholms skärgård och resor med husbil till olika länder i Europa. Har stort intresse av att lära känna nya människor och nya kulturer, därav flera engagemang i Rotary. Medlem i Tumba RK sedan 2003.

 

Personlighet/ -profil

Engagerande och initiativtagande. Delar gärna tid, energi och kreativitet med andra. Tycker om utmaningar.

Bra på att leda grupper, kraftsamla och fokusera mot bestämda mål. Har goda erfarenheter av att leda och

stödja förändringar och förankra nya lösningar i olika miljöer. Trivs bra i roller såsom projektledare, hand-

ledare, utbildare och informatör. Har på senare år även arbetat en del som coach och mentor.

Konsultprofil

Arbetar med verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor innefattande organisation, ledarskap, processbaserade ledningssystem och ”Lean” samt utbildning av projekt- och förändringsledare.

Utvecklar grupper och ledare med bl a beteendeinstrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

Har erfarenhet av individ- och grupputveckling från många olika verksamheter och branscher.

Har implementerat ledningssystem i 50-talet mindre och medelstora företag. Processbaserade system för

kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö, senast inom fjärrvärme och säkerhetsbranschen. I många fall även utbildning av internrevisorer.

Var handledare av EU-programmen Växtkraft Mål 4 och -Mål 3 i ca 80 verksamheter från 1997 till 2004,

mest i företag men även i kommunal förvaltning, facklig verksamhet, utbildningsföretag och skolor samt idéburna föreningar.

Har utvecklat och genomfört flera KY-utbildningar under 1994-2005, på uppdrag av bl a C3L, Centrum för Livslångt Lärande i Tyresö och Komvux i Mjölby. Detta inom MPS, logistik, kvalitet och projektledning.

Lämpliga referenser lämnas i fortsatta kontakter.

Anställningar / yrkeserfarenheter:                                                                                                                                                                                                             Årtal                                                        

Företagsutveckling 2000 AB, fristående organisationskonsult i eget aktiebolag.

1993-

MA Partner AB, VD, deläg.50%, konsult inom MA/logistik, MPS och kapitalrationalisering.          1986-92

RAMAB och Elektrolux Industrial System AB Konsult inom logistik, MPS och automation.          1985-86

Viak AB, konsult och ansvarig för MA/logistik-enheten i Stockholm.

1983-85

Porat & Östgren AB, konsult inom MA/Logistik och kapitalrationalisering.

1980-82        

LKB Produkter AB

                                                                                          1970-79

Ett Incentivebolag som utvecklade, tillverkade och marknadsförde forskningsinstrument.             

Linjeansvar/stab 1978-79 omfattande MA-system, huvudplanering och reservdelsförsörjning.      

Produktionstekniskt ansvarig för en produktlinje (fraktionssamlare och pumpar) 1976-77, 

Produktionsberedning och arbetsstudier 1974-75. Produktionsplanering 1970-73.

Hemlins Mekaniska Verkstad AB, verkstadsmekaniker.  Erik Anderssons Mek, praktikant            1968-69        

 

 

 

Utbildningsbakgund                                                                                                                                                                                                                                                           Examen, år

Ingenjörsexamen SSTA maskinlinjen.                                                                                                                                                                                                                                1972

HTU ”Diplomingenjör” maskinlinjen, 3 år på högskolenivå (60p) på KTH / TBV.   

1977

Högre företagsekonomisk kurs                                                                                                             1979             

Värnplikt  Inskrivningsassistent på Inskivningscentralen i Solna

1972,-73

Trafikkort tung lastbil och 10 poäng i företagsekonomi togs under värnpliktstiden.  

Specialkurser och licenser, bl a:                                                                                                                                                                                                                  Årtal                                  

Certifierad handledare av Extended DISC.                                                                                                                                                                                                   2011

EGOL, Effektiva grupper och ledare. (”En utvecklad variant av UGL”  inkl IDI-analys)

2009

Licensierad handledare av IDI, Interpersonal Dynamics Inventory. (Se www.idi.se)                      2008

Handledare av Prevents program FöretagSAM (och tidigare Framgångsrika Småföretag.)

2008

Licensierad handledare av PulsAnalys. (DISC-teorin)1999

Kurs i kravstandarden QS/TS 9000, hos VI.                                                                                                                                                                                       1996

Revisor för kvalitetssystem, Utbildning hos SFK.

1993

Handledarutbildning, M-Gruppens PTG-kurs.

1992

Marknadsföring och projektledning av konsulttjänster (IHM-kurs anpassad för Viak)1984                                           

Förtroendeuppdrag och medlemskap, bl a:

President i Tumba Rotaryklubb,  2010/2011.

Ledare av Affärsnätverket för rotarianer - mötesplats Stockholmsmässan,  2011

Medlem i Tumba Rotaryklubb sedan 2003.

Ledamot hos FR, Stockholmsföreningen under perioden 1994 - 1998

 

Tidigare erfarenheter av LEAN och relevanta anknytande områden.

 

Har såsom konsult, utbildare och handledare infört ledningssystem i olika företag och organisationer

inom de flesta branscher. Lösningar baserade på Lean-tänkande och även under temat T50. Senast

processbaserade ledningssystem i Energibranschen och Säkerhetsbranschen 2006-2010.

 

Började arbeta med projekt utifrån Lean-filosofin redan 1985 då Toyotas Produktionssystem uppmärk-

sammades inom bl a Elektrolux och bilindustrin. Då ofta i samband med kapitalrationalisering.

 

Har arbetat med M-Gruppens PTG-kurs med leanspel inom bl a i en 20 veckors påbyggnadskurs för

ingenjörer, (KY-utbildning) hos C3L på Tyresö.

 

Har stor erfarenhet processgenomgångar, flödesorientering, etablering av arbetslag och –team. Ofta med målen att bättre ta tillvara drivkrafter och kompetens hos personalen samtidigt med ökade kundvärden

och snabbare leveranser.

 

Har även genomfört förändringsledarutbildningar inom offentlig sektor, idéburna och fackliga organisa-

tioner. Bl a ett koncept utvecklat i samverkan med Arbetsmiljöforum 2002.

 

Utvecklar ledare och grupper med Interpersonal Dynamics Inventory IDI, bl a projektledare och process-

ledare på Kretsloppskontoret i Göteborgs kommun 2010 och 2011.